rarewareマーク(二次創作)

◆レア社マーク
bb6fbc23-26bf-11e9-bb41-eda66aeba730